dsas3

Iodine – a vital and often overlooked trace mineral

Do you remember scraping your knee as a child, and your mum painting that brown liquid on it? That would have been Iodine. It might have burnt, but it was doing a great job of cleaning and disinfecting the wound.
Iodine is necessary and crucial for the thyroid gland in producing the thyroid hormones, which are taking care of our metabolism. But Iodine is playing a role in a lot of other vital processes in the body. In fact, the ovaries have the second highest concentration of Iodine in the body after the thyroid gland.

Details
da3

Medical Thermography – Inflammation – The body’s cry for help

Most lifestyle diseases start with inflammation. Inflammation is the body’s own defence mechanism, which is essential for maintaining and repairing the body’s functions. It’s basically a good thing.
Think about what happens when we get bitten or we twist our ankle – the area becomes, hot, red, swollen and painful – the tissue is literally “in flames”. This is the bodys immune system kicking in. Its a little like the emergency services arriving at the scene. To repair and replace the damaged tissue, or flush the toxins from the body, preventing further damage or infection from spreading. Problems only occur when there is long-term inflammation, which corrode the body’s resources.

Details
da3

Medicinsk Thermografi – Inflammation – kroppens råb om hjælp

De fleste livsstilssygdomme starter med inflammation. Inflammation er kroppens egen forsvarsmekanisme, som er nødvendighed for at opretholde og reparere kroppens funktioner. Det er dybest set en god ting. Bare tænk på når vi får et bistik eller vrider om på anklen, så hæver det op, bliver varmt og rødt, og det gør ondt. Det er inflammation, vævet er i flammer. Det er kroppens immunforsvar der som et andet beredskabskorps lynhurtigt er i gang med at reparere og udskifte de ødelagte celler, som giften eller skaden har skabt. Inflammation er således immunforsvarets brandmands korps, der sendes ud, når alarmen går, for så hurtigt som muligt at standse ulykken og undgå at skaden eller infektionen breder sig. Problemerne opstår når der er inflammation i længere tid. Dette tærer på kroppens ressourcer.

Details
dsas3

Jod – et livsvigtigt og oftest overset spormineral

Kan du huske da vi som børn fik brun jod på de skrabede knæ og albuer ? Det sved, men rent blev det. Vi ved at jod renser og desinficerer. I skjoldbruskkirtlen er tilstrækkeligt med jod nødvendigt for at danne stofskiftehormonerne, men jod indgår i langt flere livsvigtige processer i kroppen. Faktisk har kvindernes æggestokke den næsthøjeste koncentration af jod i kroppen, efter skjoldbruskkirtlen.
Kroppen er i stand til at overleve godt og længe, når den får tilført de basale næringsstoffer, herunder også jod. Ifølge Dr. David Brownstein, der er en af de førende forskere i jod og jods betydning for vores sundhed, har flere og flere, helt op til 95 % af os for lavt jodniveau.

Details
thumb

Medical Thermography – Inflammation and Immune System

Inflammation is the body’s tool to protect itself and is a physical reaction initiated by the immune system. This occurs either when foreign bodies, microorganisms such as bacteria, viruses or fungi invade the body or injury to the cells and tissues – either by wear and tear or trauma, is also a major cause of inflammation. The immune system sends white blood cells “soldiers” to the challenged area. Blood-expanding substances are released and the area becomes warm, red and raised due to the increased activity. This is what we call inflammation.

Details
thumb

Medicinsk Termografi – Inflammation og immunforsvar

Inflammation er kroppens værktøj til at beskytte sig selv og er en fysisk reaktion sat i gang af immunforsvaret. Dette sker enten når fremmedlegemer, mikroorganismer, fx bakterier, virus eller svampe slår sig ned i kroppen eller inflammation opstår ved slitage og dysfunktioner af celler og væv. Immunforsvaret sender hvide blodceller ”soldater” til det udfordrede område. Der frigives blodkarudvidende stoffer og området bliver varmt, rødt og hævet på grund af den øgede aktivitet. Dette kalder vi inflammation.

Details
thumbb

Little things make all the difference!

When a patient comes to Vitafakta Health Clinic, it can be for many different reasons. We offer many services including Medical Consultations, blood tests, Live Blood and Dry Blood Microscopy (Oxidative Stress Test), measurement of antioxidants, Medical Thermography and measurement of fat and muscle mass. Our main focus is to advise our patients to take responsibility for their own health, regardless of the approach. It’s about giving the patient a chance to look into his or her own state of health, giving them a “holistic view of one’s own body and lifestyle.”

Details
thumbmbmb

Close to Vitafakta Health Clinic

I had the privilege of being able to get ”behind the scenes” in Vitafakta Health Clinic, which is located in the heart of Fuengirola, opposite the bus station and very close to the mainline station. When you arrive at the clinic you are always greeted by a warm smile and a friendly face, and instantly feel “at home”.

The large airy reception space is lined with bookshelves and health products. It opens onto a sunny, glazed terrace area.

The purpose of my visit is to find out what happens at Vitafakta on a day-to-day basis and especially to interview the clinic’s owner, Pernille Knudtzon. I asked her a little about how the clinic initially started.

Details
thumbb

Det er de små ting, der tæller

Når klienterne kommer til Vitafakta Health Clinic er det af mange forskellige årsager. Vi tilbyder lægelig konsultation, blodprøver, mikroskopi af levende blod og tørblod (oxidativ stress test), måling af antioxidanter, medicinsk thermografi, måling af fedt og muskelmasse. Vi fokuserer på at rådgive klienterne til at tage ansvar for eget helbred, uanset indfaldsvinklen. Det drejer sig om at give klienten et blik ind i egen sundhedstilstand, et ”holistisk syn på ens egen krop og livsstil”.

Details